y
Logotype

Rekommenderat offentligt uppköpserbjudande från WSIP Bidco till aktieägarna i Adapteo

Palace Bidco Oy ("WSIP Bidco"), ett privat aktiebolag indirekt helägt av West Street Global Infrastructure Partners IV, L.P. (den senaste av flertalet infrastrukturfonder som förvaltas eller rådges av Goldman Sachs Asset Management), offentliggjorde den 17 maj 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Adapteo att överlåta samtliga sina aktier i Adapteo till WSIP Bidco ("Erbjudandet").

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på WSIP Bidcos webbsidan om Erbjudandet.

WSIP Bidco – Kontanterbjudande för Adapteo

Pressmeddelanden om Erbjudandet:

Frivilligt kontant uppköpserbjudande avseende samtliga utestående aktier i Adapteo Abp från Palace Bidco Oy; yttrande från styrelsen för Adapteo Abp, publicerad den 17 maj 2021 kl. 8:15 CEST

Se information på engelska här

By accessing this site, you accept Adapteo PLC – website terms of use.

We process personal data and use cookies on our website in accordance with our website privacy policy.

Some of the cookies are required to provide you with the website, but some of them are to upgrade your user experience and voluntary to accept. Please select below if you accept us to process cookie data to enable and analyse the provision of third party functionalities (such as social media plugins) and improve your user experience by analysing your use of the website. You may withdraw your consent at any time.