y
Logotype

Kannustinjärjestel­mät

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Cramon hallitus on päättänyt perustaa uudet osakepohjaiset kannustinjärjestelmät Adapteo-konsernin työntekijöille. Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja työntekijöiden tavoitteet, sitouttaa työntekijät Adapteoon ja tarjota heille jatkuvuutta Cramon nykyisiin osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin Jakautumisen jälkeen.

Osakepalkkiojärjestelmä 2019

Järjestelmässä osallistujilla on mahdollisuus ansaita Adapteon osakkeita hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.7.–31.12.2019 ja kalenterivuodet 2020 ja 2021. Jokaista ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso. Hallitus päättää jokaisesta ansaintajaksosta. Järjestelmään osallistuvan henkilön osallistuminen järjestelmään edellyttää sitä, että hän osallistuu Adapteo Oyj:n henkilöstön osakesäästöohjelmaan. Palkkiot maksetaan sitouttamisjakson jälkeen osittain Adapteon osakkeina ja osittain rahana kattamaan palkkiosta osallistujille aiheutuvia sovellettavia veroja.

Järjestelmä muodostaa siirtymäaikaisen poikkeuksen Ruotsin hallinnointikoodin 2016 vaatimuksesta, jonka mukaan osakkeiden hankintapäivän sitouttamisjakso ei voi olla alle kolme vuotta. Liiketoiminnallisista, jatkuvuuteen ja ohjelman muotoiluun liittyvistä syistä, osakepalkkiojärjestelmän 2019 ansaintajaksot ja sitouttamisjaksot on määritelty vastaamaan Adapteon tilikautta, joka on kalenterivuosi. Kuitenkin, koska jakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin 30.6.2019, jakautuminen tapahtui kalenterivuoden aikana. Ensimmäinen ansaintajakso alkoi siten 1.7.2019, mistä johtuen ensimmäinen ansaintajakso ja sitouttamisjakso olisivat yhteensä noin kaksi ja puoli vuotta. On arvioitu, että kolmen ja puolen vuoden pituisen ansaintajakson ja sitouttamisjakson soveltaminen olisi haitallista järjestelmän kannustintarkoituksen kannalta. Toinen ja kolmas ansaintajakso yhdessä sitouttamisjaksonsa kanssa olisivat kummatkin yhteensä kolme vuotta.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 avainhenkilöä. Järjestelmän palkkio ansaintajaksolta 2019 perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja operatiiviseen sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE). Tämänhetkisen arvion mukaan ansaintajakson 2019 perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 9,4 miljoonaa kruunua (0,9 miljoonaa euroa). Enimmäispalkkiot muunnettiin Adapteon osakkeiksi sen jälkeen, kun kaupankäynti Adapteon osakkeilla alkoi. 

Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella annetuista osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen osakeomistus vastaa hänen vuotuista bruttopalkkaansa.

Henkilöstön osakesäästöohjelma

Henkilöstön osakesäästöohjelmaa tarjotaan kaikille Adapteo-konsernin työntekijöille. Ohjelmassa työntekijöille tarjotaan mahdollisuus säästää vapaaehtoisesti osa säännöllisestä palkastaan käytettäväksi Adapteon osakkeiden ostamiseen.

Ensimmäinen säästökausi on 1.7.–31.12.2019. Säästökaudella osallistujien palkoista vähennetään säästöt kuukausittain. Vähimmäissäästön määrä kuukaudessa on kaksi prosenttia ja enimmäissäästön määrä viisi prosenttia kunkin osallistujan bruttopalkasta. Kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 8,4 miljoonaa kruunua (0,8 miljoonaa euroa). Adapteon osakkeita ostetaan työntekijälle kertyneillä säästöillä neljännesvuosittain osavuosikatsausten Q3/2019 ja Q4/2019 jälkeen.

Ohjelmaan osallistuva henkilö saa maksutta yhden lisäosakkeen kutakin kahta ostettua säästöosaketta kohden omistusjakson, joka päättyy 15.5.2022, jälkeen sillä edellytyksellä, että osakeomistuksen ja työsuhteen ehdot ovat täyttyneet.  

Cramon osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Jakautuminen vaikutti Cramon osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin. Cramon hallitus on päättänyt muutoksista järjestelmien palkkioiden maksuihin seuraavasti.

Osakepalkkiojärjestelmät 2015, 2018 ja 2019

Kaikki palkkiot maksetaan sekä Cramon että Adapteon osakkeina ja rahana kattamaan palkkiosta osallistujille aiheutuvia sovellettavia veroja siten, että kutakin ansaittua Cramon osaketta kohden osallistujat saavat yhden ylimääräisen Adapteon osakkeen.

Maksamattomat vahvistetut palkkiot ansaintajaksoilta 2017 ja 2018 maksetaan osallistujille alkuperäisessä aikataulussa kunkin sitouttamisjakson jälkeen toukokuussa 2020 ja 2021.

Adapteon osallistujien osalta ansaintajakso 2019 päättyi jo 30.6.2019. Palkkiot, jotka ovat kertyneet 30.6.2019 mennessä, maksetaan osallistujille alkuperäisessä aikataulussa sitouttamisjakson jälkeen toukokuussa 2022. Palkkioiden maksaminen edellyttää osallistumista Adapteo Oyj:n henkilöstön osakesäästöohjelmaan.

One Cramo Osakeohjelma

Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen One Cramo Osakeohjelmassa maksamatta olevat lisäosakkeet maksetaan osallistujille alkuperäisessä aikataulussa omistusjaksojen jälkeen toukokuussa 2020, 2021 ja 2022. Lisäosakkeet maksetaan sekä Cramon että Adapteon osakkeina ja rahana kattamaan palkkiosta osallistujille aiheutuvia sovellettavia veroja siten, että kutakin ansaittua Cramon osaketta kohden osallistujat saavat yhden ylimääräisen Adapteon osakkeen.

Adapteon osallistujien osalta säästäminen One Cramo Osakeohjelmassa päättyi 30.6.2019. Säästöt, joita ei ole käytetty osakkeiden ostamiseen ennen Jakautumista, käytetään Adapteon osakkeiden ostamiseen Adapteon osallistujille Jakautumisen jälkeen. Lisäosakkeet määräytyvät vastaavasti.

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.