y
Logotype

Palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta Adapteon nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella. Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päätettiin Cramon jakautumisesta päättäneessä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä.

Kesäkuussa 2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että Adapteon hallituksen jäsenille, jotka valittiin ensimmäisen Adapteon varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle, maksetaan seuraavat palkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtajalle 85 000 euroa vuodessa
  • Kullekin muulle hallituksen jäsenelle 37 500 euroa vuodessa
  • 1 000 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin Adapteon hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat
  • 5 000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle

Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan. Palkkiot päätettiin maksaa rahana.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Hallitus päättää johtoryhmän palkitsemisesta.

Philip Isell Lind af Hagebyn kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen mukaan Isell Lind af Hagebyn kuukausipalkka on 220 000 Ruotsin kruunua. Isell Lind af Hageby on lisäksi oikeutettu kulloinkin voimassa oleviin tavanomaisiin luontoisetuihin ja kannustimiin. Toimitusjohtajasopimus voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin sopimusrikkomuksen vuoksi, toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkan lisäksi enintään kahdentoista kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.

Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkkio muodostuu kuukausipalkasta sekä kulloinkin voimassa olevista tavanomaisista luontoiseduista ja kannustimista. Konsernin johtoryhmän jäsenten työsopimukset voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö irtisanoo konsernin johtoryhmän jäsenen työsuhteen muun syyn kuin työntekijävelvoitteiden rikkomisen vuoksi, konsernin johtoryhmän jäsen on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa enintään kuuden kuukauden palkkaa. 

Konsernin johtoryhmän jäsenten eläke-edut määräytyvät soveltuvan lain tai työehtosopimusten mukaan. Lisäksi toimitusjohtajan kanssa solmitussa sopimuksessa yhtiö on sitoutunut maksamaan kuukausittain preemion, joka vastaa 25 prosenttia toimitusjohtajan kuukausiperuspalkasta, lisäeläkevakuutusohjelmaan.

Lyhytaikaiset kannustinjärjestelmät perustuvat henkilön suoriutumiseen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteiden tulee olla yksilöllisiä, mittavissa olevia ja niiden tulee liittyä Yhtiön taloudelliseen tulokseen ja/tai erityiseen suoriutumiseen (yksilölliset tavoitteet). Lyhytaikaiset tavoitteet voivat toimitusjohtajan osalta olla enintään 70 prosenttia kiinteästä palkasta ja johtoryhmän jäsenten osalta enintään 50 prosenttia kiinteästä palkasta.

Yhtiö julkaisee palkka- ja palkkioselvityksen verkkosivuillaan hallinnointikoodin mukaisesti.

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.