y
Logotype

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta taloudellista raportointia varten

Adapteo soveltaa COSO:n Internal Control – Integrated Framework -viitekehyksessä määritettyjä periaatteita, joka auttavat organisaatioita suunnittelemaan ja toteuttamaan sisäistä valvontaa. Adapteon sisäisen valvonnan viitekehys on suunniteltu tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan riskejä tehokkaalla sisäisellä valvonnalla, jotta taloudelliset raportit voidaan laatia oikea-aikaisesti ja luotettavasti, ja sen varmistamiseksi, että asianmukaisia kirjanpitoperiaatteita ja muita
julkisesti noteeratulle yhtiölle asetettuja vaatimuksia sovelletaan johdonmukaisesti. Lisäksi sisäisen valvonnan viitekehys auttaa Adapteoa liiketoiminnan tehostamisessa ja sovellettavien lakien ja asetusten noudattamisessa.

Valvontaympäristö

Adapteossa hallitus vastaa sisäisen valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta koskevien tavoitteiden asettamisesta ja seurannasta. Tarkastusvaliokunta arvioi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan peruskirjan mukaisesti yhtiön taloudellista raportointiprosessin ja sisäisen valvontajärjestelmän asianmukaisuuden ja tarkistaa sisäisen valvonnan raportit. Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan tehtävät esitetään tarkemmin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää käsittelevässä osiossa.

Toimitusjohtaja vastaa sisäisiin tarkastuksiin liittyvien käytännön toimien toteuttamisesta ja sellaisen organisaatiorakenteen ylläpitämisestä, jossa vastuu, toimivalta ja raportointisuhteet määritellään selkeästi ja kattavasti. Käytössä on toimivaltamatriisi, jossa kunkin organisaatioroolin toimivallan jako määritellään hyväksyntärajojen
avulla. Adapteo on määritellyt sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, jotka auttavat henkilöstöä, johtoa ja hallitusta niiden sisäiseen valvontaan liittyvissä rooleissa ja tehtävissä. Adapteo on lisäksi perustanut riskien ja valvonnan ohjausvaliokunnan, joka kokoontuu neljännesvuosittain ja tarkistaa esimerkiksi sisäisen valvonnan itsearviointien tulokset.

Adapteon eettiset periaatteet ja liiketoimintanormit on määritelty Adapteon eettisissä toimintaperiaatteissa. Periaatteiden noudattamista edistetään sisäisellä viestinnällä ja koulutuksella. Adapteo pyrkii varmistamaan, että sen keskeiset liikekumppanit noudattavat myös samoja tai samankaltaisia periaatteita. Konsernin henkilöstö ja liikekumppanit voivat ilmoittaa Adapteon eettisten toimintaperiaatteiden epäillyistä rikkomuksista Adapteon verkkosivuilla

 Keskeiset taloudelliseen raportointiin liittyvät riskitValvontatoimet
Konsernin kirjanpitoperiaatteita ei sovelleta
johdonmukaisesti (esim.IFRS)
 • Konsernin kirjanpito-ohjeisto ja raportointiohjeet on
  määritelty ja viestitty talousyhteisölle.
Raportointiprosesseja ja -menettelyjä ei ole dokumentoitu,
niitä ei ole pidetty ajan tasalla tai niitä ei noudateta
 • Menettelyt ja ohjeet määritellään ja viestitään
 • Tilinpäätösprosessin tehtäväluetteloa käytetään
  kuukausittaiseen tilinpäätökseen.
 • Päättämisprosessin tarkistukset määritellään
  ja niitä seurataan
Vuokratuottoja, kokoonpanon tai muun myynnin tuottoja ei
kirjata asianmukaisella tilikaudella
 • Konserninlaajuinen ERP-järjestelmä tarjoaa
  rakenteita tuottojen kirjaamiseen
 • Business Controlling tarkistaa tuottojen kirjaamisen
  kuukausittain
Vuokrarakennuksia ei arvosteta asianmukaisesti
tilinpäätöksessä
 • Vuokrarakennusten kunto arvioidaan vuokra-aikana
  ja sen jälkeen
 • Vuokrarakennusten arvonalentumisen järjestelmällinen
  arviointiprosessi toteutetaan
Luottotappiovarausta ei lasketa konsernin ohjeistuksen
mukaisesti
 • Luottopolitiikassa määritetään luotonhallinnan
  periaatteet
 • Erääntyneet saamiset arvioidaan kuukausittain ja
  luottotappiovaraus lasketaan konsernipolitiikan mukaisesti

Adapteon johtoryhmä

Johto

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.