y
Logotype

Adapteo Oyj:n yhtiöjärjestys

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Adapteo Oyj, englanniksi Adapteo Plc ja ruotsiksi Adapteo Abp. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

2 Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta siirtokelpoisten tilojen, tilaelementtien ja muiden siirreltävien tilojen suunnittelu, valmistus, myynti, vuokraus, maahantuonti ja vienti, asennus, korjaus, huolto ja poiskuljetus sekä näihin liittyvät palvelut sekä rakennustarvikkeiden ja -materiaalien myynti ja toimistokalusteiden ja -laitteiden myynti ja vuokraus. Yhtiö voi emoyhtiönä hoitaa konsernin hallintoa, rahoitusta, markkinointia ja muita konsernin yhteisiä tehtäviä ja siihen liittyen myös omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä omistaa arvopapereita ja käydä kauppaa arvopapereilla ja kiinteistöillä.

3 Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 Yhtiön johto

Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtajan sijainen.

5 Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön edustamiseen yhdelle tai useammalle henkilölle.

Hallitus päättää prokuroiden antamisesta niin, että prokuristilla yhdessä toimitusjohtajan tai toisen prokuristin kanssa on oikeus yhtiön edustamiseen.

6 Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua joko Vantaalla tai Helsingissä.

Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Kokouskutsussa on mainittava päivä, jolloin osakkeenomistajan on viimeistään ilmoittauduttava yhtiölle saadakseen osallistua yhtiökokoukseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen,
 2. toimintakertomus ja
 3. tilintarkastuskertomus,

päätettävä:

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 4. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta ja
 5. tilintarkastajan palkkiosta,

valittava:

 1. hallituksen jäsenet ja
 2. tilintarkastaja, sekä

käsiteltävä:

 1. kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.