Logotype

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous on Suomen osakeyhtiölain mukaan pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Suomen osakeyhtiölain, Ruotsin hallinnointikoodin 2016 ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä muun muassa seuraavista asioista:

  • tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten valinnasta ja puheenjohtajan nimityksestä, sekä
  • tilintarkastajien valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta.

Myös hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttävät yhtiökokouksen päätöstä.

Varsinaisten yhtiökokousten lisäksi voidaan tarvittaessa pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos se on lain mukaan pidettävä. Päätettävän asian laadusta riippuen sovelletaan jäljempänä kuvattuja Suomen osakeyhtiölain mukaisia määräenemmistösäännöksiä.

Lisäksi osakkeenomistaja voi pyytää, että hänen ehdotuksensa käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Tällainen pyyntö tulee tehdä kirjallisena Adapteon hallitukselle viimeistään yhtiön verkkosivuilla määritettynä päivänä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouksen esityslista sekä päätösehdotukset ja muut yhtiökokouksen asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta Adapteon verkkosivuilla.

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.