y
Logotype

Kestävän kehityksen hallinta takaa integraation koko organisaatiossa

Organisaatio

Adapteon kestävän kehityksen hallintorakenne turvaa vastuullisuuden integroinnin Adapteon liiketoimintamalliin ja organisaation kaikille tasoille. Osallistamalla organisaatiomme kaikki tasot kestävän kehityksen työmme kehittämiseen varmistamme, että vastuullisuusstrategiamme on jalkautettu koko yhtiöön, että tavoitteet perustuvat varsinaiseen työhömme ja että niitä voidaan seurata tiiviisti ja jatkuvasti.

Hallitus päättää liiketoimintastrategiasta ja hyväksyy linjaukset, kuten eettiset toimintaperiaatteet ja vastuullisuuspolitiikan. 

Adapteo-konsernin johtoryhmä vastaa yleisestä vastuullisuustyöstä ja päättää kattavasta kestävän kehityksen strategiasta, tavoitteista ja seurannasta. Tätä työtä johtaa markkinointi-, viestintä- ja kestävän kehityksen johtaja.

Kestävän kehityksen neuvosto, joka koostuu hankinnan, tuotannon, tuotekehityksen, tuotehallinnan, henkilöstöhallinnon, rahoituksen, yrityskehityksen ja liiketoimintayksiköiden edustajista, kokoontuu säännöllisesti. Neuvosto seuraa vastuullisuusponnisteluja ja valmistelee linjauksiin, ohjeisiin ja strategiaan liittyviä vastuullisuustoimia, joiden toteuttamisesta liiketoimintayksiköt ja konsernitoiminnot vastaavat.

Suunnittelu ja seuranta

Kestävän kehityksen strategiaan perustuva vastuullisuustoiminnan vuosisuunnitelma laaditaan tammikuussa. Suunnitelma on laadittu tavoitteiden saavuttamista ajatellen, ja sitä seurataan jatkuvasti kestävän kehityksen neuvoston kokouksissa. Vastuullisuustyö raportoidaan johtoryhmälle neljä kertaa vuodessa ja hallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Adapteon kestävän kehityksen työn etenemistä seurataan Global Reporting Initiativen ja Adapteon muiden vastuullisuustunnuslukujen sekä vuosikertomuksen yhteydessä julkaistavan vuosittaisen kestävän kehityksen raportin olennaisten vastuullisuusnäkökohtien avulla. Tähän sisältyy myös se, miten Adapteo edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Vastuullisuusriskien arviointi tehdään osana yritysriskien hallintaprosessia joka vuosi marraskuussa. Linjausasiakirjat ja toiminta vastuullisena yrityksenä tarkastetaan vuosittain, ja hallituksen on hyväksyttävä muutokset.

Olennaisuuden arviointi

Adapteo kävi vuonna 2019 vuoropuhelua sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa Adapteon kestävän kehityksen työhön liittyvistä odotuksista ja huolenaiheista. Valittujen asiakkaiden, sijoittajien ja johdon haastatteluista saatujen näkemysten perusteella tehtiin olennaisuusanalyysi, joka kattoi kestävän kehityksen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintonäkökulman. Adapteon kestävän kehityksen työn ja vastuullisuusraportoinnin painopistealueiksi valittiin kymmenen keskeistä vastuullisuusnäkökohtaa, jotka valitut sidosryhmät määrittelivät olennaisiksi.

Nämä olennaiset näkökohdat auttoivat GRI-näkökohtien valinnassa ja muokkasivat Adapteon kestävän kehityksen strategian keskeisiä painopistealueita. Adapteo arvioi säännöllisesti oleelliset vastuullisuusnäkökohdat yhdessä eri sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että Adapteon kestävyystoimet ovat merkityksellisiä pitkällä aikavälillä.

  • Vastuulliset ratkaisut
  • Tuotteiden terveellisyys ja turvallisuus
  • Asiakastyytyväisyys
  • Korruption torjunta
  • Työsuhteiden elinkaari
  • Monimuotoisuus
  • Terveys ja turvallisuus
  • Vastuullinen tarjonta ja alihankinta
  • Ihmisoikeudet
  • Energiatehokkuus

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.