y
Logotype

Kestävän kehityksen hallinta takaa integraation koko organisaatiossa

Organisaatio

Adapteon kestävän kehityksen hallintorakenne turvaa vastuullisuuden integroinnin Adapteon liiketoimintamalliin ja organisaation kaikille tasoille. Osallistamalla organisaatiomme kaikki tasot kestävän kehityksen työmme kehittämiseen varmistamme, että vastuullisuusstrategiamme on jalkautettu koko yhtiöön, että tavoitteet perustuvat varsinaiseen työhömme ja että niitä voidaan seurata tiiviisti ja jatkuvasti.

Hallitus päättää liiketoimintastrategiasta ja hyväksyy linjaukset, kuten eettiset toimintaperiaatteet ja vastuullisuuspolitiikan. 

Adapteo-konsernin johtoryhmä vastaa yleisestä vastuullisuustyöstä ja päättää kattavasta kestävän kehityksen strategiasta, tavoitteista ja seurannasta. Tätä työtä johtaa markkinointi-, viestintä- ja kestävän kehityksen johtaja.

Kestävän kehityksen neuvosto, joka koostuu hankinnan, tuotannon, tuotekehityksen, tuotehallinnan, henkilöstöhallinnon, rahoituksen, yrityskehityksen ja liiketoimintayksiköiden edustajista, kokoontuu säännöllisesti. Neuvosto seuraa vastuullisuusponnisteluja ja valmistelee linjauksiin, ohjeisiin ja strategiaan liittyviä vastuullisuustoimia, joiden toteuttamisesta liiketoimintayksiköt ja konsernitoiminnot vastaavat.

Suunnittelu ja seuranta

Kestävän kehityksen strategiaan perustuva vastuullisuustoiminnan vuosisuunnitelma laaditaan tammikuussa. Suunnitelma on laadittu tavoitteiden saavuttamista ajatellen, ja sitä seurataan jatkuvasti kestävän kehityksen neuvoston kokouksissa. Vastuullisuustyö raportoidaan johtoryhmälle neljä kertaa vuodessa ja hallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Adapteon kestävän kehityksen työn etenemistä seurataan Global Reporting Initiativen ja Adapteon muiden vastuullisuustunnuslukujen sekä vuosikertomuksen yhteydessä julkaistavan vuosittaisen kestävän kehityksen raportin olennaisten vastuullisuusnäkökohtien avulla. Tähän sisältyy myös se, miten Adapteo edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Vastuullisuusriskien arviointi tehdään osana yritysriskien hallintaprosessia joka vuosi marraskuussa. Linjausasiakirjat ja toiminta vastuullisena yrityksenä tarkastetaan vuosittain, ja hallituksen on hyväksyttävä muutokset.

Olennaisuuden arviointi

Adapteon keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat ja heidän vuokralaisensa, työntekijät ja johto, sijoittajat ja toimittajat. Adapteo käy säännöllisesti keskutelua eri sidosryhmien kanssa odotuksista, tavoitteista ja näkökohdista Adapteon vastuullisuusstrategiaan liittyen.

Vuonna 2020 Adapteo päivitti olennaisuusanalyysinsä ympäristö-, sosiaalisten ja hallintonäkökohtien osalta. Vuoropuhelu sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien, kuten työntekijöiden, asiakkaiden, sijoittajien ja toimittajien kanssa, ohjasi meitä tässä arvioinnissa. Osana tätä analyysia kartoitettiin ne olennaiset alueet, jotka ovat tärkeimpiä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille ja joihin Adapteo voi eniten vaikuttaa. Nämä olennaiset näkökohdat vaikuttavat kestävän kehityksen strategiaan ja auttavat asettamaan tavoitteita ja suorituskykyindikaattoreita, joiden avulla voidaan mitata edistymistä ja raportoida siitä.

Adapteo arvioi säännöllisesti oleelliset vastuullisuusnäkökohdat yhdessä eri sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että Adapteon kestävyystoimet ovat merkityksellisiä pitkällä aikavälillä.

Vastuullinen liiketoiminta

Adapteon ydinarvot, tarkoitus ja eettiset toimintaperiaatteet muodostavat yrityksen liiketoiminnan perustan. Yhdessä ne ohjaavat sekä työntekijöitä että liiketoimintakumppaneita. Yrityksen arvojen lisäksi eettiset toimintaperiaatteet perustuvat OECD:n monikansallisten yritysten ohjeistuksiin ja YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työoikeuksia, ympäristövastuuta ja korruption torjuntaa koskeviin tärkeisiin periaatteisiin.

Menettelyohjeet

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.