y
Logotype

Cramon jakautuminen pannaan täytäntöön, kaupankäynnin Adapteon osakkeilla odotetaan alkavan 1.7.2019

Adapteo Oyj Lehdistötiedote 28.6.2019 klo 08:10 CEST

Cramo Oyj:n (”Cramo”) ja Adapteo Oyj:n (”Adapteo”, jakautumisessa perustettava yhtiö) hallitukset ovat päättäneet panna täytäntöön Cramon osittaisjakautumisen (”Jakautuminen”), jonka seurauksena Adapteo perustetaan. Jakautumisen jälkeen Adapteo ja sen tytäryhtiöt muodostavat Cramosta erillisen uuden itsenäisen konsernin. Jakautumisen täytäntöönpano on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin 30.6.2019.

Cramon ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 17.6.2019 Cramon hallituksen 18.2.2019 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman (”Jakautumissuunnitelma”) ja päätti Jakautumisesta Jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan Cramo jakautuu siten, että kaikki Cramon Siirtokelpoiset tilat ‑liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä Adapteolle.

Cramon osakkeenomistajat saavat Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä jakautumisvastikkeena yhden (1) Adapteon osakkeen jokaista omistamaansa Cramon osaketta kohden. Jakautumisvastiketta ei anneta Cramon hallussa oleville omille osakkeille. Jakautumisvastikkeena annettavien Adapteon osakkeiden lukumäärä on siten yhteensä 44 682 697 kappaletta. Osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 1.7.2019.

Cramo on tänään 28.6.2019 jättänyt Adapteon puolesta Nasdaq Stockholm AB:lle (”Nasdaq Tukholma”) hakemuksen Adapteon osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Tukholman päämarkkinalle. Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Tukholman päämarkkinalla odotetaan alkavan 1.7.2019 kaupankäyntitunnuksella ADAPT.


HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Cramon tai Adapteon aikomuksena ei ole rekisteröidä arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Jakautumiseen tai sen täytäntöönpanoon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.