y
Logotype

Keskeiset vahvuudet

Adapteo on tunnistanut seuraavat keskeiset vahvuudet, jotka Adapteon johdon näkemyksen mukaan tarjoavat yhtiölle kilpailuetua:

Adapteo toimii nopeasti kasvavalla ja vakaalla markkinalla, jota tukevat pitkän aikavälin rakenteelliset ajurit

Adapteon vuokrauksen kohdemarkkinoiden odotetaan kasvavan yhtiön kaikissa toimintamaissa: vuosina 2017–2023 odotetaan yli 10 prosentin vuotuista kasvua Suomessa ja Tanskassa ja 6–8 prosentin kasvua muissa Adapteon toimintamaissa.* Tulevina vuosina tilojen kasvavaa kysyntää tukevat rakenteelliset trendit, kuten muuttoliike, kaupungistuminen, demografiset trendit ja ikääntyvä rakennuskanta. Vuokrausmarkkinat kestävät hyvin suhdanteita, koska niillä suuri osa asiakkaista on julkisen sektorin asiakkaita, joilla on useimmissa tapauksissa oikeudellinen velvoite toimittaa tiloja eri tarpeisiin. Vuokrausmarkkinoihin vaikuttavat enimmäkseen vakaat kysynnän ajurit.*

Johtava asema Pohjois-Euroopassa ja skaalautuva liiketoimintamalli

Adapteolla on markkinajohtajan asema sekä Ruotsin että Suomen vuokrausmarkkinoilla. Yhtiö on kahden suurimman toimijan asemassa Tanskan ja Norjan vuokrausmarkkinoilla sekä vahva haastaja Saksassa.** Pohjoismaiden suurimman vuokrauskaluston*, kattavan jakeluverkoston, oman tuotantonsa ja turvatun toimittajakapasiteetin ansiosta Adapteo pystyy tarjoamaan nopean toimituksen asiakkaille. Lisäksi Adapteo pystyy vastaamaan laajalla tarjonnallaan moniin eri loppuasiakkaiden tarpeisiin. Pitkien luottamukseen perustuvien suhteiden pohjalta Adapteo on myös hyvässä asemassa tarjouskilpailuissa.

Toistuvaa liikevaihtoa laajasta, pääosin julkisen sektorin asiakaskunnasta

Suuri osuus Adapteon liikevaihdosta on luonteeltaan toistuvaa, ja vuokratuotot tulevat pääosin julkisen sektorin asiakkailta. Kokonaisvuokra-ajan keskimääräinen kesto on mahdolliset sopimuksen pidennykset mukaan lukien ollut historiallisesti noin viisi vuotta, mikä tarkoittaa sitä, että kulloinkin noin 80 % vuotuisista vuokratuotoista on ollut toistuvaa ja perustunut aikaisempina vuosina tehtyihin sopimuksiin. Adapteo saa myös asennuksiin ja muihin palveluihin liittyvää jatkuvaa tulovirtaa.

Adapteon pitkäikäiset moduulit synnyttävät houkuttelevia tuottoja

Vuokrakauden aikana Adapteon pääasiallinen tulo muodostuu vuokrista. Vuokratulot tuottavat ennakoitavaa ja vakaata kassavirtaa, kun taas vuokrakauden kustannukset ovat matalia. Kokonaisvuokra-aika on keskimäärin noin viisi vuotta mahdolliset sopimuksen pidennykset mukaan lukien, joten uuden moduulin investoinnin takaisinmaksu saavutetaan usein ensimmäisen vuokrakauden aikana.

Vahvaa kassavirtaa asennetusta kalustosta, kasvuinvestointien harkinnanvaraisuus

Vuokrausliiketoiminta tuottaa vakaata kassavirtaa ja tuloksenmuodostamiskyvyn ylläpito edellyttää verrattain rajallisia investointeja. Investoinnit tuottavat voimakasta kassavirtaa, jota voidaan pitkälti käyttää harkinnanvaraisiin arvon luomiseen tähtääviin tarkoituksiin, kuten kaluston laajentamiseen tai vaihtoehtoisesti osingonjakoon. Adapteo pystyy tarvittaessa sopeuttamaan kasvuinvestointiensa määrää nopeasti yhtiön kokonaisstrategiaan, tavoiteltuihin kasvumahdollisuuksiin sekä osinkopolitiikkaan luodakseen arvoa osakkeenomistajille.

* Liikkeenjohdon konsulttien analyysit.

**Liikkeenjohdon konsulttien analyysit. Liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihdot, joita on käytetty arvioimaan Adapteon markkinaosuutta Vuokrausmarkkinoista ovat arvioita, jotka perustuvat julkisista lähteistä saatuihin tietoihin niiden Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintadivisioonan operatiivisten yhtiöiden, jotka toimivat Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa, sekä Temporentin Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Norjan yhtiöiden yhdistetystä liikevaihdosta vuodelta 2017.

Adapteon pro forma -liikevaihdon jakautuminen vuonna 2019 (yhteensä 216 milj. euroa)
Liiketoiminta-alueittain
86 %
14 %

Maantieteellinen jakautuminen
26%
53 %
10 %
7 %
4 %
Suuri osa vuokratulosta on peräisin sosiaalisesta infrastruktuurista, kuten kouluista ja päiväkodeista

Asiakasryhmien osuus Adapteon vuokratulosta vuonna 2019
72 %
22 %
6%

Asiakasvuokratuloa koskevat tiedot perustuvat Adapteon sisäiseen asiakaslaskutukseen ja sopimustietoihin. Kyseisiä tietoja ei ole laadittu IFRS-standardien mukaisesti, ja ne sisältävät tiettyjä johdon tekemiä oletuksia. Näin ollen kyseisten tietojen tulee katsoa kuvaavan Adapteon asiakassegmentointia suuntaa antavasti, eivätkä ne välttämättä ole suoranaisesti vertailukelpoisia Adapteon IFRS-standardien mukaisesti raportoitujen tuottojen kanssa.

Adapteon keskeiset strategiset pilarit ovat kasvun laajentaminen, kaupallinen erinomaisuus ja operatiivinen tehokkuus

Lue lisää strategiastamme

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.