y
Logotype

Listautuminen

Vastuuvapauslauseke

Seuraavien sivujen sisältämät tiedot eivät ole eivätkä muodosta osaa mistään tarjouksesta myydä tai tarjouspyynnöstä ostaa arvopapereita missään maassa, jossa kyseinen tarjous tai myynti olisi lainvastainen eikä seuraavien sivujen tietoja ole tarkoitettu jaeltavaksi mihinkään valtioon, jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista.

Seuraavien sivujen sisältämiä tietoja ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1993 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Adapteon aikomuksena ei ole rekisteröidä arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Seuraavien sivujen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Seuraavilla sivuilla esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Jakautumiseen tai sen täytäntöönpanoon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Seuraavilla sivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka haluavat nähdä seuraavilla sivuilla olevat tiedot ja asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla seuraaville sivuille siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä.

Jos teidän ei ole sallittua tarkastella seuraavien sivujen materiaaleja tai olette epävarma, saatteko tarkastella näitä materiaaleja, teitä pyydetään poistumaan tältä sivulta.

Painamalla yllä olevaa ”VAHVISTAN”-painiketta, vahvistatte, että olette lukenut ja ymmärtänyt tämän ilmoituksen.

Jakautuminen ja Adapteon listautuminen

Kaupankäynti Adapteo Oyj:n (”Adapteo”) osakkeilla Nasdaq Stockholm AB:n päämarkkinalla alkoi 1.7.2019. Adapteon osakkeiden kaupankäyntitunnus on ADAPT. Cramo Oyj:n (”Cramo”) ylimääräinen yhtiökokous päätti 17.6.2019, että Cramo jakautuu osittaisjakautumisella (”Jakautuminen”) siten, että kaikki Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä Adapteolle. Jakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.6.2019.

Cramon osakkeenomistajat saivat Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä jakautumisvastikkeena yhden (1) Adapteon osakkeen jokaista omistamaansa Cramon osaketta kohden.

Jakautumiseen liittyviä dokumentteja

Jakautumisesite

Korjaus Jakautumisesitteeseen

Markkinointiesite

Pääomamarkkinapäivä

Adapteon pääomamarkkinapäivä järjestettiin Tukholmassa 10.6.2019.

Adapteon pääomamarkkinapäivä 2019 - esitysmateriaalit (englanniksi)

Katso webcast-tallenne (englanniksi)

Tiedotteet

Adapteon tiedotteet

1.7.2019

Kaupankäynti Adapteo Oyj:n osakkeilla Nasdaq Stockholm AB:n päämarkkinalla alkaa tänään

28.6.2019

Cramon jakautuminen pannaan täytäntöön, kaupankäynnin Adapteon osakkeilla odotetaan alkavan 1.7.2019

Cramon pörssitiedotteet

28.6.2019

Cramon jakautuminen pannaan täytäntöön, kaupankäynnin Adapteon osakkeilla odotetaan alkavan 1.7.2019

17.6.2019

Ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Cramo Oyj:n osittaisjakautumisen ja tehnyt muita siihen liittyviä päätöksiä

3.6.2019

Finanssivalvonta on hyväksynyt Adapteo Oyj:n esitteen, joka on laadittu jakautumista ja sitä seuraavaa Nasdaq Tukholmaan listautumista varten

21.5.2019

Cramon hallitus muuttaa ehdotuksiaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle koskien Adapteon hallituksen kokoonpanoa

2.5.2019

Cramo nimittää Adapteon toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän Cramon ehdotetun jakautumisen täytäntöönpanosta alkaen

Kutsu Cramo Oyj:n Ylimääräiseen Yhtiökokoukseen

18.2.2019

Cramon hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön

19.12.2018

Cramon hallitus tähtää Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan (Cramo Adapteo) eriyttämiseen osittaisjakautumisella

Aikataulu

Cramon hallitus hyväksyi Jakautumissuunnitelman18.2.2019
Kutsu Cramon Ylimääräiseen yhtiökokoukseen2.5.2019
Jakautumisesite saatavilla4.6.2019
Ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivä5.6.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä Ylimääräiseen yhtiökokoukseen, viimeinen päivä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille tulla tilapäisesti merkityksi Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon osallistumisoikeuden saamiseksi Ylimääräiseen yhtiökokoukseen12.6.2019 klo 10.00 (Suomen aikaa)
Cramon Ylimääräinen yhtiökokous17.6.2019
Jakautumisen täytäntöönpanopäivä30.6.2019
Jakautumisvastike rekisteröity Cramon osakkeenomistajien arvo-osuustileille1.7.2019
Kaupankäynti Adapteon osakkeilla alkaa Nasdaq Tukholmassa1.7.2019

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.