y
Logotype

Ylimääräinen yhtiökokous 2021

Pidetään perjantaina 10.9.2021

 

Erityisohjeistus liittyen COVID-19-pandemiaan

 

Adapteo kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan kokouspaikalta poisjäämistä, sillä kokous voidaan järjestää vain, jos yhtiökokouksen osallistujamäärä paikan päällä on viranomaisten määräämissä kokoontumisrajoissa. Adapteo ryhtyy ennaltaehkäiseviin varotoimiin kokouksen järjestämiseksi ja varmistaakseen riittävän turvallisuuden niiden henkilöiden osalta, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouspaikalla.

 

COVID-19-pandemian seurauksena viranomaiset ovat suositelleet välttämään sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Korkeintaan 25 hengen yleisötilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Edellä kuvatusta syystä yhtiön hallitus suosittelee osakkeenomistajia osallistumaan yhtiökokoukseen valtuutetun edustajan välityksellä, jotta voidaan varmistaa, että ylimääräinen yhtiökokous voidaan järjestää.

 

Kokouspaikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajat voivat valtuuttaa asianajaja Paul Raaden Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä tai hänen määräämänsä edustamaan itseään ylimääräisessä yhtiökokouksessa (maksutonta). Tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä annetaan jäljempänä.

Kutsu Adapteo Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

 

Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistujille      

 

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.8.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 7.9.2021 klo 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 

 

  • kirjeitse osoitteeseen Adapteo Oyj, EGM, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Adapteolle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen valtuutetun edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Muutokset osakeomistuksessa täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta osakkeenomistajan oikeuteen osallistua kokoukseen tai äänioikeuksien määrään kokouksessa.

 

  1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä, eli 31.8.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.9.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Muutokset osakeomistuksessa täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta osakkeenomistajan oikeuteen osallistua kokoukseen tai äänioikeuksien määrään kokouksessa.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 

  1. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaa siellä, tulee:

 

  • olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 31.8.2021; ja

 

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Adapteon osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 31.8.2021 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

 

  • pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Adapteon osakasluetteloon. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään 2.9.2021 klo 11.00 joko sähköpostitse osoitteeseen GeneralMeetingService@euroclear.com tai kirjeitse osoitteeseen Adapteo Oyj "EGM 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sweden.

 

Muutokset osakeomistuksessa täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta osakkeenomistajan oikeuteen osallistua kokoukseen tai äänioikeuksien määrään kokouksessa.

 

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu edellä kuvatulla tavalla yhtiökokoukseen, vaikka osakkeenomistaja ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.

 

Asianajaja Paul Raaden valtuuttaminen

 

Osakkeenomistaja voi kokouspaikalle tulemisen sijaan valtuuttaa asianajaja Paul Raaden Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä taikka hänen määräämänsä asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Näin tehty valtuuttaminen on osakkeenomistajalle maksutonta. Valmis valtakirjapohja on saatavilla jäljempänä tällä internetsivuilla. Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostin liitteenä (esim. pdf) osoitteeseen investor.relations@adapteo.com tai kirjeitse osoitteeseen Adapteo Oyj, EGM, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

Muun asiamiehen valtuuttaminen

 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostin liitteenä (esim. pdf) osoitteeseen investor.relations@adapteo.com tai kirjeitse osoitteeseen Adapteo Oyj, EGM, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.