y
Logotype

Markkina ja asiakkaat

Adapteon markkinat koostuvat mukautettavien rakennusten vuokrauksesta ja myynnistä Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Alankomaissa. Mukautettavat rakennukset ovat tehdasvalmisteisia modulaarisia rakennuksia, joiden toimivuus ja laatu vastaa paikan päällä rakennettuja rakennuksia. Niitä voidaan käyttää sekä lyhyen että pitkän aikavälin tarpeisiin, ja niitä tarjotaan useille segmenteille, kuten kouluksi, päiväkodeiksi, toimistoiksi ja muille yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikoiksi.

Julkinen sektori on tärkein asiakassegmentti, ja siihen kuuluvat kunnat, läänit, viranomaiset, julkiset laitokset ja muut julkisen sektorin yhteisöt. Julkisen sektorin asiakkaiden suuri osuus lisää markkinoiden vakautta ajan mittaan ja tarkoittaa, että Adapteo on riippuvaisempi valtion budjettipäätöksistä ja vähemmän riippuvainen yleisistä taloudellisista olosuhteista. Suuri osa sekä vuokraus- että myyntimarkkinoista koostuu sosiaalisiin infrastruktuuriin liittyvistä asiakassegmenteistä, joita julkinen sektori hallitsee. Useimmissa tapauksissa julkisilla asiakkailla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa tiloja erilaisiin tarpeisiin, kuten päiväkodeille, kouluille ja vanhustenhoitolaitoksille. Sen vuoksi markkinoihin vaikuttavat suurelta osin taustalla olevat kysyntätekijät, ennen kaikkea alueellinen väestökehitys ja peruskorjaustarpeet, pikemmin kuin yleinen taloudellinen tilanne.

Markkinoiden kasvu, veturit ja trendit

Mukautettavien rakennusten vuokraus- ja myyntimarkkinat ovat osoittaneet vahvaa historiallista kasvua. Sekä vuokraus- että myyntimarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvua tukevat rakenteellisen kysynnän veturit ja trendit, kuten: Väestönkasvu ja kaupungistuminen, lasten kasvava määrä koulu- ja päiväkodeissa sekä kasvava vanhusväestö, rakennuskannan ikääntyminen ja peruskorjaustarpeet sekä mukautettavien rakennusten suosion kasvu.

Väestönkasvu ja kaupungistuminen

Väestönkasvu ja kaupungistuminen luovat mahdollisuuksia sekä vuokrattaville että pysyville muunneltaville rakennuksille. Suurissa kaupungeissa, joissa tilaa voi olla vaikea hankkia, muunneltavia rakennuksia voidaan käyttää vastattaessa äkilliseen ja kiireelliseen kysynnän kasvuun. Kaupungistumisen vaikutukset koskevat erityisesti päiväkoti- ja koulukiinteistöjen tarjoajia, sillä kaupunkeihin muuttavat ovat usein nuoria tai perheitä. Suurissa kaupungeissa, joissa tilaa voi olla vaikea hankkia, mukautettavia rakennuksia voidaan käyttää äkillisen kysynnän kasvun käsittelyyn. Vaihtoehtoisesti mukautettavia rakennuksia voidaan käyttää "ajan ostamiseen" pysyvä pitkän aikavälin ratkaisuja koskevissa monimutkaisissa päätöksentekoprosesseissa.

Toisaalta joustavat ratkaisut ovat hyödyllinen vaihtoehto nettotappioalueilla, mikä luo lisämahdollisuuksia sekä vuokrattaville että pysyville muunneltaville rakennuksille. Koska kuntien voi olla vaikeaa ennustaa tulevia rakennustarpeita ja sitoutua paikan päällä rakennettuihin ratkaisuihin, joista syntyy pitkäaikaisia velvoitteita, kunnat valitsevat väliaikaisia vuokrausratkaisuja, koska ne tarjoavat joustavuutta ja rajoittavat rahoitusvastuita. Pysyvään tehdasvalmisteiseen avaimet käteen-ratkaisuun investoimista voidaan myös pitää toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona paikan päällä rakennetuille rakennuksille, koska mukautettavia rakennuksia voidaan käyttää uudelleen ja uudelleen.

Väestökehitys luo tarpeen mukautettaville rakennuksille

Lasten määrän kasvu ja nopeasti ikääntyvä väestö luovat merkittäviä mahdollisuuksia Adapteon muunneltaville rakennuksille. Pohjoismaissa lasten määrän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa, pääasiassa Ruotsissa ja Tanskassa. Kunnilla ja muilla julkisyhteisöillä on lakisääteinen velvollisuus tarjota tilaa päiväkodeille ja kouluille. Tämä yhdessä kaupungistumisen kanssa luo kiireellistä tarvetta lisäkapasiteetille, mikä suosii muunneltavia rakennusratkaisuja nopeilla ja ennustettavilla toimituksilla. Euroopan väestön ikääntyminen johtaa tilakysynnän pysyvään ja jokseenkin ennustettavaan kasvuun, mikä tarjoaa mahdollisuuksia vanhusten hoidon markkinasegmentille.

Vanheneva rakennuskanta, jolla on kasvava korjaustarve

Rakennuskanta vanhenee Pohjoismaissa ja Manner-Euroopassa, mikä lisää sekä remonttien että uudisrakentamisen tarvetta, mikä puolestaan lisää sekä tilapäisten että pysyvien rakennusratkaisujen tarvetta. Ikääntyvän rakennuskannan odotetaan vaikuttavan erityisesti päivähoito-, terveydenhuolto- ja koulukiinteistömarkkinoihin.

Noin puolet pohjoismaisesta koulutusrakennuskannasta rakennettiin 1960-luvun ja 1980-luvun välillä. Näin ollen tulevina vuosina tämä osa rakennuskannasta lähestyy 50 vuoden ikää, jolloin peruskorjauspalvelujen tarve tyypillisesti kasvaa. Vanheneva rakennuskanta kasvattaa myös uudisrakentamisvolyymiä. Uudisrakentamisen volyymit lisäävät korkealaatuisten puolipysyvien mukautettavien rakennusratkaisujen kysyntää, koska ne voidaan tarjota joustavampana ja tehokkaampana vaihtoehtona paikan päällä rakennetuille rakennuksille. Vanheneva rakennuskanta kasvattaa myös uudisrakentamisvolyymiä.
Uudisrakentaminen lisää kysyntää korkealaatuisten muunneltavien rakennusratkaisujen, jotka voidaan tarjota joustavampana ja tehokkaampana vaihtoehtona paikan päällä rakennetuille rakennuksille.

Yksityisen sektorin kasvu ja teollinen toiminta

Yksityisen sektorin kasvu ja teollinen toiminta lisäävät sekä tilapäisten että pysyvien tilojen kysyntää. Se voi sisältää esimerkiksi ensisijaisesti toimistorakennuksia, mutta myös tilapäismajoitusta rakennusliikkeiden työntekijöille ja tapahtumatiloja. Modulaaristen rakennustekniikoiden lisääntynyt hyväksyntä sekä joustavuuden ja nopean toimituksen arvostus yksityisellä sektorilla tukevat myös muunneltavien rakennusmarkkinoiden laajentumista.

Kilpailuympäristö

Pohjoismaiden vuokrausmarkkinoilla on kourallinen suuria mukautettavien rakennusten tarjoajia. Pohjoismaisilla vuokrausmarkkinoilla Adapteo on suurin toimija, jolla on yli neljännes markkinasta. Saksan vuokrausmarkkinoilla Adapteolla on muutaman prosentin markkinaosuus, ja siellä se on yksi markkinoiden kymmenestä suurimmasta toimijasta. Myyntimarkkinoilla Adapteo on läsnä pääosin Ruotsin ja Suomen markkinoilla. Kilpailuympäristö vaihtelee jonkin verran maantieteellisen alueen mukaan, mutta yleinen piirre on se, että markkinat ovat vakiintuneet.

Viime vuosina useat kiinteistöyhtiöt ovat pyrkineet sosiaalisten infrastruktuurikiinteistöjen markkinoille. Tämä korostaa myös tarvetta kehittää ratkaisuja sosiaalisen infrastruktuurin alalla ja erityisesti kiinteistösegmentillä. Kiinteistöyhtiöitä tulisi pitää Adapteon arvokkaina kumppaneina, jotka lisäävät rakennuskannan peruskorjausten tarvetta ja kysyntää.

Kilpailuedut

Adapteon suuri vuokrakalusto ja paikallinen läsnäolo mahdollistavat nopean toimituksen ja valmiuden asiakkaiden tarpeiden toteuttamiseen. Tarjonta koostuu muunneltavista rakennuksista, joille on valittavana monipuolisia laatuominaisuuksia erilaisiin tarpeisiin sekä joustavia rahoitusvaihtoehtoja. Lisäksi Adapteo tarjoaa niin edullisia perusratkaisuja kuin huippuluokan premium-ratkaisuja erinomaisilla teknisillä ominaisuuksilla, ja kattaa näin sekä lyhyen että pitkän aikavälin tarpeet kaikilla keskeisillä asiakassegmenteillä. Pohjoismaissa sääntelyvaatimukset ovat tiukemmat ja vaativat mukautettavilta rakennuksilta parempaa laatua verrattuna Manner-Eurooppaan. Pohjoismaissa tämä suosii paikallisia vakiintuneita yrityksiä, koska keskieurooppalaisten yritysten rakennusten laatu ei välttämättä täytä tiukempia pohjoismaisia vaatimuksia.

Adapteon vahvuudet

Adapteo sijoituskohteena

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.