y
Logotype

Markkina ja asiakkaat

Siirtokelpoiset tilat ovat usein pysyvien rakennusten tavoin käytännöllisiä sekä laadukkaita, ja ne palvelevat sekä väliaikaisia lyhyen aikavälin tarpeita että pitkäaikaisia tarpeita. Niitä tarjotaan useille asiakassegmenteille, mukaan lukien koulut, päiväkodit, toimistot ja muut tilat niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Adapteon kohdemarkkinat koostuvat siirtokelpoisten tilaratkaisujen lyhyt- ja pitkäaikaisesta vuokrauksesta sekä tilaratkaisujen myynnistä Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, ja Saksassa. Kohdemarkkinoiden koko oli vuonna 2017 noin 5,9 miljardia euroa. Adapteo toimii vuokrausmarkkinoilla Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Saksassa, sekä myyntimarkkinoilla Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Adapteo on Pohjois-Euroopan vuokrausmarkkinoiden suurin toimija noin 13 prosentin markkinaosuudellaan.*

Kasvava pohjoiseurooppalainen markkina, mrd. e**

The sales market

Pohjois-Euroopan vuokrausmarkkinoiden suurimpana toimijana Adapteolla on vahva asema Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Pohjoismaiden lisäksi Adapteolla on vuokrausliiketoimintaa myös Saksassa.*

Myyntimarkkinoilla Adapteolla on vakiintunut asema Ruotsissa. Yhtiö on laajentunut Suomen ja Norjan myyntimarkkinoille vasta hiljattain. Adapteo ei tällä hetkellä toimi myyntimarkkinoilla muissa maissa.**

*Lähde: Liikkeenjohdon konsulttien analyysit. Liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihdot, joita on käytetty arvioimaan Adapteon markkinaosuutta Vuokrausmarkkinoista ovat arvioita, jotka perustuvat julkisista lähteistä saatuihin tietoihin niiden Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintadivisioonan operatiivisten yhtiöiden, jotka toimivat Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa, sekä Temporentin Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Norjan yhtiöiden yhdistetystä liikevaihdosta vuodelta 2017.

** Lähde: Liikkeenjohdon konsulttien analyysit

Markkina-asemat ovat suuntaa antavia, sillä ne eivät välttämättä perustu kattavaan tietoon.

Asiakassegmentit

Vuonna 2017 sosiaalisen infrastruktuurin asiakassegmenttien, joihin kuuluvat koulut, päiväkodit, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoismajoitustilat, osuus vuokrauksen kohdemarkkinasta oli yhteensä noin 72 %. Toimistotilojen ja muiden tilojen osuus vuokrauksen kohdemarkkinoista oli jäljelle jäävät noin 24 % ja 4 %.**

Myynnin kohdemarkkinassa suurin asiakassegmentti oli asuminen (noin 74 %), jolle Adapteo ei tällä hetkellä myy ratkaisujaan, mutta jossa se näkee potentiaalia tulevaisuudessa. Sosiaalisen infrastruktuurin asiakassegmenttien osuus myynnin kohdemarkkinoista oli yhteensä noin 21 %. Toimistotilojen ja muiden tilojen osuus myynnin kohdemarkkinoista oli jäljelle jäävät noin 4 % ja 1 %.**

**Lähde: Liikkeenjohdon konsulttien analyysit

Markkinatrendit ja -ajurit

Kaupungistuminen ja väestön kasvu

Väestön kasvu ja kaupungistuminen vaikuttavat alueelliseen tilantarpeeseen sekä kasvukeskuksissa että alueilla, joiden asukasluku laskee.

Aikavälillä 2002–2017 väestö Pohjoismaissa on kasvanut yhteensä 11 % kun taas asukasluku Pohjoismaiden pääkaupunkiseuduilla on kasvanut noin 21 %.***

Tilantarvetta synnyttävät väestörakenteen kehitykset

Nopeasti ikääntyvä väestö ja lasten määrän kasvu luovat merkittäviä mahdollisuuksia siirtokelpoisille tilaratkaisuille koulujen, päiväkotien sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakassegmenteissä.

Vuosina 2002-2017 lasten määrä päiväkodeissa kasvoi noin 47 % Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.****

Ikääntyvä rakennuskanta

Rakennuskanta ikääntyy Pohjoismaissa ja Saksassa, mikä kasvattaa sekä remontoinnin että uudisrakentamisen tarvetta ja täten lisää väliaikaisen ja pysyvän tilan tarvetta. Rakennusten ikääntyminen on yksi syy muun muassa terveysriskejä aiheuttaviin sisäilmaongelmiin.

Noin puolet pohjoismaisesta koulurakennuskannasta joko lähestyy tai on saavuttanut 50 vuoden iän, jolloin remontointipalvelujen tarve tyypillisesti kasvaa.**

Siirtokelpoisten tilaratkaisujen edut

Siirtokelpoisiin tilaratkaisuihin liittyy lukuisia etuja, kuten laatu, nopea toimitus, kustannustehokkuus, houkutteleva taloudellisuus asiakkaille ja siirtokelpoisen tilan joustava käyttö. ***

Vuokra- ja myyntimarkkinoiden kasvuvauhti on aikavälillä 2013–2017 ollut uudisrakentamista nopeampaa ja trendin odotetaan jatkuvan. **

Vakaat markkinat

Julkisen sektorin asiakkailla on usein lakiin perustuva velvoite tarjota erilaisia tarpeita vastaavia tiloja. Markkinoihin vaikuttavat olennaisesti taustalla vaikuttavat kysynnän tekijät, joista tärkeimpiä ovat alueellisen väestön kehitys ja remontointitarpeet.

Pääasiassa julkisen sektorin asiakkaista koostuva sosiaalisen infrastruktuurin asiakassegmentti muodostaa noin 72 % siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen kohdemarkkinoista.**

Yksityisen sektorin kasvu

Rakenteellisten markkina-ajurien ja trendien lisäksi johdon näkemyksen mukaan yksityisen sektorin kasvu ja teollisuuden aktiivisuus tukevat markkinoiden kehitystä ja lisäävät tarvetta siirtokelpoisille tilaratkaisuille, etenkin toimistotilojen asiakassegmentissä.

**Liikkeenjohdon konsulttien analyysit

***Luvut perustuvat Suomen Tilastokeskuksen väestörakennetietoihin, Ruotsin tilastokeskuksen, Norjan Tilastokeskuksen ja Tanskan Tilastokeskuksen tietoihin. Sisältää pääkaupunkiseudun Suomessa, Tukholman taajaman Ruotsissa, Suur-Oslon Norjassa ja Kööpenhaminan suurkaupunkialueen Tanskassa.

****Luvut perustuvat THL:n, Ruotsin Tilastokeskuksen ja Norjan Tilastokeskuksen tietoihin, 1-6 -vuotiaat lapset Ruotsissa, Suomessa, Norjassa. Tanska ei ole tarkastelussa mukana puutteellisen pitkän aikavälin tilastojen vuoksi.

Markkinakatsaus

Adapteon markkinanäkymät vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä

Adapteon liiketoiminta on riippuvainen vuokraus- ja myyntimarkkinoiden kehityksestä. Yleisesti ottaen yhtiö odottaa, että siirtokelpoisten tilaratkaisujen kysyntää tukevat rakenteelliset markkinaa kasvattavat tekijät, kuten ikääntyvä rakennuskanta, kaupungistuminen, väestörakenteen muutokset sekä sosiaalisen infrastruktuurin lisääntyvä tarve johtuen lasten ja vanhusten määrän kasvusta. Keskipitkän aikavälin markkinanäkymämme on yhä positiivinen molemmilla liiketoiminta-alueilla vahvan peruskysynnän ja vähäisten kausittaisten tarvevaihtelujen ansiosta.

Vuokrausmarkkinoiden odotetaan ajan myötä kasvavan yli 10 prosenttia Suomessa ja Tanskassa ja 5–10 prosenttia Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Permanent Space -liiketoiminta-alueella kokonaismarkkinan odotetaan kasvavan 5–10 prosenttia (sisältäen asuinasiakassegmentin) ja Adapteolle keskeisen myyntimarkkinan (pääasiassa sosiaalisen infrastruktuurin ja toimistotila asiakassegmentit) odotetaan kasvavan yli 10 prosenttia.

Adapteon vahvuudet

adapteo sijoituskohteena

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.