y
Logotype

Strategia

Adapteon johto on laatinut yhtiölle strategian, joka ulottuu vuoteen 2023. Johto on tunnistanut useita strategisia keinoja, joiden avulla Adapteo pystyy vahvistamaan Pohjois-Euroopan johtoasemaansa entisestään sekä parantamaan vahvaa liiketoimintamalliaan
ja -tehokkuuttaan luodakseen arvoa osakkeenomistajille.

Cramo hankki Nordic Modular Group Holding AB:n vuonna 2018. Lyhyellä aikavälillä Adapteo keskittyy erityisesti Nordic Modular Group Holding AB:n integraatioon, joka tulee olemaan tärkeä osatekijä strategian toteuttamisessa.

Adapteon strategia rakentuu kolmesta keskeisestä strategisesta pilarista

Adapteon keskeiset strategiset pilarit ovat kasvun laajentaminen, kaupallinen erinomaisuus ja operatiivinen tehokkuus.

Kasvun laajentaminen

Vuokrausmarkkinoiden markkinaosuus ja maantieteellinen laajentuminen

Adapteon johto näkee suuria mahdollisuuksia kasvavissa vuokrauksen kohdemarkkinoissa. Johtavana pohjoiseurooppalaisena toimijana* Adapteo on hyvässä asemassa ottaakseen itselleen osuutta markkinoiden kasvusta ja vahvistaakseen markkina-asemaansa entisestään erityisesti Saksassa, missä yhtiö on vahvasti keskittynyt kasvuun. Yhtiö näkee mahdollisuuksia myös liiketoiminnan laajentamisessa muille uusille maantieteellisille alueille Keski-Euroopassa. Lisäksi Adapteo pitää yritysostoja työkaluna, jolla voidaan nopeuttaa strategian toteuttamista.

Laajentuminen myynnin ja pitkäaikaisen leasingin markkinoilla

Adapteolla on tällä hetkellä vain rajallisesti toimintaa Ruotsin ulkopuolisilla myynnin ja pitkäaikaisen leasingin markkinoilla. Cramo hankki Nordic Modular Group Holding AB:n vuonna 2018, mikä oli merkittävä askel Adapteon toiminnan laajentamiseksi myynnin ja pitkäaikaisen leasingin markkinoille. Yhtiön johto pitää olemassa olevan toimintamallinsa hyödyntämistä ja yhdistämistä Nordic Modular Group Holding AB:n pitkäaikaista leasingia koskevan toimintaan, myyntivalmiuksiin ja resursseihin erittäin houkuttelevana mahdollisuutena vahvistaa Adapteon asemaa muissa Pohjois-Euroopan maissa.

Asiakassegmenttien laajentaminen

Adapteolla on tällä hetkellä vahva asema erityisesti koulujen ja päiväkotien asiakassegmenteissä. Adapteo näkee kasvumahdollisuuksia asiakassegmenteissä, joissa sillä on pienempi markkinaosuus, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä toimistot. Adapteon johto pitää tarjonnan sekä myynti- ja markkinointivalmiuksien jatkuvaa kehittämistä keskeisimpinä keinoina näiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Tarjonnan laajentaminen

Adapteolla on toiminta-alusta, johon on investoitu merkittävästi, ja kalusto, jonka avulla se pystyy tarjoamaan laajan valikoiman ratkaisuja. Yhtiöllä on hyvät lähtökohdat selvittää mahdollisuuksia laajentaa nykyistä tarjontaansa ja määrittää, mitä moduuleja sen tulisi tarjota jatkossa.

Kaupallinen erinomaisuus

Adapteolla on laaja ja erittäin arvokas siirtokelpoisten tilaratkaisujen kalusto. Nordic Modular Group Holding AB:n yritysoston jälkeen yhtiö pyrkii yhtenäistämään kalustoansa ja moduulisarjojensa hinnoittelua sekä kehittämään toimintamalliaan. Yhtiö pyrkii valitsemaan asiakkaalle optimaalisen ratkaisun, linjaamaan myyntiprosessejaan, ottamaan käyttöön yhdenmukaisen markkinointi- ja brändistrategian sekä hyödyntämään digitaalisten työkalujen tarjoamat mahdollisuudet.

Operatiivinen tehokkuus

Adapteo pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintojensa tehokkuutta ja laatua tukeakseen kasvuaan, kannattavuuttaan ja tuottojaan. Vuonna 2018 toteutettu Nordic Modular Group Holding AB:n yritysosto tarjoaa mahdollisuuden realisoimattomiin kustannussynergioihin, joiden Adapteon johto odottaa olevan 3–4 miljoonaa euroa vuodessa. Yhtiö arvioi, että synergiaedut saavutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Adapteo on kehittänyt strategian toteuttaakseen tulevia operatiivista erinomaisuutta koskevia aloitteita, ja se odottaa niiden tuottavan merkittäviä lisäkustannussäästöjä. Keskeisiin tuleviin aloitteisiin kuuluvat muun muassa hankinnan mittakaavaetujen hyödyntäminen, tehtaiden ja jakelukeskuksien tehokkuuden optimointi, organisaation virtaviivaistaminen ja yhteisen kulttuurin luominen, kaluston käyttöasteen optimointi sekä moduulien elinkaaren hallinta.

Pitkän aikavälin arvonluontimahdollisuudet

Yllä kuvattujen keskeisten strategiapilareiden lisäksi Adapton johto on tunnistanut myös muita arvonluontimahdollisuuksia, jotka ulottuvat nykyistä vuoteen 2023 asti ulottuvaa strategiaa pidemmälle. Näitä ovat:

  • Tarjonnan täydentäminen lisäarvoa tuottavilla tuotteilla ja palveluilla
  • Ratkaisujen myynti asumisen asiakassegmentissä

*Liikkeenjohdon konsulttien analyysit. Liikevaihdon perusteella mitattuna. Liikevaihdot, joita on käytetty arvioimaan Adapteon markkinaosuutta Vuokrausmarkkinoista ovat arvioita, jotka perustuvat julkisista lähteistä saatuihin tietoihin niiden Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintadivisioonan operatiivisten yhtiöiden, jotka toimivat Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa, sekä Temporentin Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Norjan yhtiöiden yhdistetystä liikevaihdosta vuodelta 2017.

Lue Adapteon taloudellisista tavoitteista

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.