y
Logotype

Adapteo Oyj-Verkkosivuston käyttöehdot

Käyttämällä Adapteo Oyj:n (Y-tunnus 2982221-9) (“Adapteo”) verkkosivustoa osoitteessa  www.adapteogroup.com, mukaan lukien kaikki alisivut, (“Sivusto”) sitoudut seuraaviin ehtoihin. Luethan nämä ehdot (“Ehdot”) huolellisesti ennen kuin käytät Sivustoa. Mikäli et hyväksy kaikkia seuraavia ehtoja, et saa käyttää Sivustoa ja sinun tulee poistua siltä välittömästi. Ennen kun käytät Sivustoa sinun tulisi lisäksi tutustua verkkosivuston tietosuojaselosteeseen.

Sivuston käyttäminen

Adapteo myöntää sinulle ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman, alilisensointikelvottoman ja rajoitetun oikeuden käyttää Sivustoa ja sillä saatavilla olevia aineistoja henkilökohtaisiin tai (mikäli edustat yhteisöä) sisäisiin tarkoituksiisi näiden Ehtojen sekä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Myönnetty rajoitettu käyttöoikeus ei sisällä oikeutta millään tavalla jakaa, esittää, muokata, toisintaa, tallentaa tai kaupallisesti hyödyntää Sivustoa osittain tai kokonaisuudessaan. Tästä huolimatta, siltä osin kuin tiettyä sisältöä tai aineistoa on tarjottu ladattavaksi tai tulostettavaksi, sinulla on oikeus ladata tai kopioida otteita sekä tallentaa niitä henkilökohtaiseen tai sisäiseen käyttöösi näiden Ehtojen mukaisesti. Mikäli tiettyjen aineistojen on nimenomaisesti todettu olevan vapaita julkaistaviksi, niitä saa jakaa journalistisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Antamalla tietoja tai aineistoja Sivustolle tai sen kautta, vakuutat, että:

  • sinulla on täysi oikeus luovuttaa tällaisia tietoja ja aineistoja Adapteolle ja että niihin ei kohdistu mitään salassapitovelvoitteita ja että ne ovat Adapteon vapaasti käytettävissä millä tahansa tavalla, mukaan lukien julkaisemalla ja kaupallisesti hyödyntämällä;
  • annetut tiedot tai aineistot eivät sisällä mitään lainvastaista, sopimatonta, herjaavaa, ahdistelevaa, uhkaavaa tai muutoin Adapteon käyttöön, mukaan lukien julkaisemiseen, sopimatonta sisältöä;
  • annetut tiedot eivät sisällä mitään haittaohjelmia tai muuta saastuttavaa tai tuhoisaa sisältöä, joka voisi vahingoittaa Adapteoa tai muita tahoja;
  • et esitä mitään vaatimuksia tai ryhdy mihinkään muihin toimenpiteisiin Adapteoa vastaan antamistasi tiedoista tai aineistoista aiheutuen tai niihin liittyen.

Lisäksi sitoudut olemaan korvausvelvollinen Adapteolle kaikkien sellaisten Adapteoa vastaan esitettyjen kolmansien osapuolten vaatimusten osalta, jotka aiheutuvat sinun antamistasi tiedoista tai aineistoista tai liittyvät niihin.

Adapteo pidättää oikeuden muuttaa tai muokata Sivuston sisältöä, mukaan lukien näitä Ehtoja, sekä pidättää tai rajoittaa pääsyä Sivustolle milloin tahansa tai ilman ennakkoilmoitusta.

Sivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Olet yksin vastuussa tällaisten linkkien avaamisesta. Otathan huomioon, että tällaisilla kolmansien osapuolten verkkosivustoilla on omat käytäntönsä, joihin Adapteolla ei ole mitään määräysvaltaa. Adapteo ei anna mitään vakuutuksia eikä ota mitään vastuuta tällaisilla kolmansien osapuolten verkkosivustoilla olevista aineistoista.

2 Vastuuvapauslauseke ja vastuunrajoitus

Sivusto tarjotaan sellaisena kuin se kulloinkin on saatavilla. Tiedostat ja hyväksyt sen, että Sivuston, mukaan lukien siellä tarjottujen toiminnallisuuksien ja palveluiden, käyttö on sinun yksinomaisella vastuullasi. Lisäksi tiedostat ja hyväksyt sen, että Sivustolla oleva sisältö ja aineisto ei välttämättä ole ajantasaista, täydellistä tai virheetöntä. Sovellettavan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa, Adapteo ei anna mitään takuita tai vakuutuksia koskien Sivuston saatavuutta, oikeellisuutta, luotettavuutta, varmuutta, tietoturvallisuutta tai sisältöä, eikä sillä ole mitään velvollisuutta ilmoittaa mistään Sivuston keskeytyksistä, virheellisyyksistä, viivästyksistä tai toimimattomuudesta.

Muutoin kuin sovellettavan lainsäädännön niin vaatiessa, Adapteo ei vastaa mistään tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat Sivustoon tukeutumisesta tai liittyvät siihen (mukaan lukien siinä tarjottu sisältö, aineistot, toiminnallisuudet tai palvelut); tai jotka aiheutuvat jostakin Sivuston virheistä, puutteista, keskeytyksistä, vioista, viivästyksistä, haittaohjelmista tai järjestelmän toimimattomuudesta tai suoriutumattomuudesta tai liittyvät näihin. Adapteo ei myöskään vastaa mistään tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat Sivustolle tai sen kautta antamistasi tiedoista tai aineistoista.

Sovellettavan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa Adapteo ei missään olosuhteissa vastaa mistään suorista, välillisistä, satunnaisista, erityisistä tai seuraannollisista vahingoista (mukaan lukien menetetty voitto, menetetyt tiedot tai liiketoiminnan keskeytyminen), jotka aiheutuvat Sivuston käytöstä tai siitä että Sivusto ei ole saatavilla.

3 Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Sivustolla olevaan tai sen kautta saatavilla olevaan sisältöön kuuluvat Adapteolle ja sen lisenssinantajille. Kaikki Sivustolla tai sen kautta saatavilla oleva sisältö on tekijänoikeussuojan alaista, ja Adapteo sekä sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet siihen.

“Adapteo”-tunnus kaikkine muunnelmineen, sekä sanallisessa että kuvallisessa muodossa, samoin kuin kaikki Adapteon tuotenimet ja brändikonseptit ovat Adapteon tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita näissä Ehdoissa ei ole nimenomaisesti annettu, pidätetään. Selvyyden vuoksi todetaan, että minkään näissä Ehdoissa esitetyn ei tule tulkita tarkoittavan omistusoikeuksien siirtoa tai myöntämistä Sivustoon tai siinä saatavilla olevaan aineistoon.

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt Adapteo Oyj:n -Verkkosivuston käyttöehdot

Käsittelemme verkkosivustollamme henkilötietoja ja käytämme evästeitä verkkosivustomme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiettyjä evästeistä tarvitaan verkkosivuston tarjoamiseksi sinulle, mutta jotkut niistä on tarkoitettu parantamaan käyttäjäkokemustasi ja niiden hyväksyminen on vapaaehtoista. Ole hyvä ja valitse alta sallitko meidän käsittelevän evästetietoja kolmansien osapuolten tarjoamien toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja analysoimiseksi (kuten sosiaalisen median liitännäiset (ns. ”plug-ins”)) sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.